Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

Хавдрын тусламж үйлчилгээний 45 хувийг ХСҮТ дангаараа үзүүлдэг Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоолыг хэрэгжүүлэх явцад тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор Хорт хавдрын системийн хими болон бай эмчилгээний тусламж, үйлчилгээ үзүүлж буй эрүүл мэндийн байгууллага болон тухайн тусламж үйлчилгээг авч буй иргэн даатгуулагчийн төлөөлөл салбарын асуудлаа ярилцаж, тодорхой арга шийдэл эрэлхийлэв. Монгол Улс дэлхийд хорт хавдрын өвчлөлөөр тэргүүлдэг учраас хавдрын эмчилгээ, үйлчилгээ, эмнэлгийн хүртээмж монголчуудын хувьд тулгамдсан том асуудал. Ялангуяа Монголдоо эмчлэх боломжгүй болж буй хавдрын хагалгаа, эмчилгээ, хэт өндөр өртөгтэй байх зэрэг нь олон хүний амь нас, эрүүл мэндэд тулгамдаж буй. Мэргэжлийн байгууллагуудын зүгээс хавдрын эмчилгээг сайжруулахын тулд эмнэлэгийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх, Монголд эмчлэх боломжгүй эмчилгээг нэвтрүүлэх үүний тулд эрүүл мэндийн салбарын бодлого, уялдаа холбоог сайжруулах зэрэг олон асуудлыг шийдвэрлэх нь чухал гэдгийг онцолж байлаа. Эрүүл мэнд
Хамгийн их уншсан