Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

“ЯВУУЛЫН ҮЗЛЭГ” ХАНБОГД СУМЫН ХАЙРХАН БАГИЙН ЦАГААНХАД СУУРЬШЛЫН БҮСЭД АЖИЛЛАЛАА

Аймгийн Засаг Даргын “НУТГИЙН ХИШИГ” хөтөлбөрийн хүрээнд Ханбогд сумын Хайрхан багт ажиллан амьдарч буй 380 иргэдийг Дотор, Мэс гэмтэл, Сүрьеэ, БЗДХ, ЭХО, Рентген, Лабораторийн эмчийн үзлэг, шинжилгээнд үнэ төлбөргүй хамрууллаа. Тус үзлэгээр илэрсэн халдварт болон халдварт бус өвчлөлийг анхан шат болон лавлагаа шатлалд шилжүүлэх, онош тодруулах, зөвлөмжийг хүргэлээ.

0 Сэтгэгдэл
Хамгийн их уншсан