Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

Холбоо барих

............................................................................................
Ухаалаг сайт

www.assa.mn


http://www.facebook.com/www.assa.mn

maketchin@yahoo.com

ХАЯГ:
Улаанбаатар хот, Эрхүүгийн гудамж, Ардчиллын ордон

УТАС:
88004028, 88089616, 99100661

.......................................................................................................
Нисдэг сэтгүүл

ASSA


http://www.facebook.com/www.assa.mn

maketchin@yahoo.com

ХАЯГ:
Улаанбаатар хот, Эрхүүгийн гудамж, Ардчиллын ордон

УТАС:
99100661, 88089616, 88004028