Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

Иргэд нүүрсний хулгайд холбогдсон улс төрчдөд хариуцлага тооцохыг шаардаж жагсаж байна...

2 Сэтгэгдэл
Улаанбаатар хот цэцэглэж байна. Сүхбаатарын хөшөө UNESCO - гийн үнэт зүйл юм.
Аймшгиин хулгай ?
Хамгийн их уншсан