Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

Байнгын асаргаанд байдаг хүүхдүүдэд уналт, таталтын эмийг 100 хувь хөнгөлөлттэй үнээр олгоно

ЭМД-аас уналт таталтын эм бэлдмэлийг хөнгөлөх хувь хэмжээг танилцуулав.

Уналт таталтын эсрэг 77 нэр төрлийн эм 70 хувь хөнгөлөлттэй үнээр бол байнгын асаргаа, хяналтад байдаг 0-18 насны хүүхдүүдэд уналт таталтын эсрэг эмийг 100 хувь хөнгөлөлттэй үнээр олгох юм байна.

Байнгын асаргаанд байдаг хүүхдүүдэд уналт, таталтын эмийг 100 хувь хөнгөлөлттэй үнээр олгоно

0 Сэтгэгдэл
Хамгийн их уншсан