Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДЭД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ БАЙНА


Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 02-01/96 тоот “Сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэх үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх” удирдамжийн дагуу төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгүүдэд Боловсролын хяналтын улсын байцаагч П.Батсайхан, Б.Болор, Э.Оюунтуяа нар төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж байна.

Шалгалтаар цэцэрлэгийн зөвлөл нь сургалтын чанар, хүүхэд төлөвшүүлэх ажлын үр дүнг хэлэлцэж, үнэлэлт дүгнэлт өгдөггүй, гадна тоглоомын болон биеийн тамирын талбайд тавигдах шаардлага хангалтгүй, өдөр тутмын үйл ажиллагааны явцад онцлог өөрчлөлт, ахиц гарсан хүүхдэд ”Чөлөөт ажиглалт”-ын тэмдэглэлийг хөтөлж, эцэг эхэд танилцуулдаггүй зэрэг зөрчлүүд илэрлээ, зөрчлийг арилгуулж хууль, дүрэм стандартыг хэрэгжүүлж ажиллах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.

0 Сэтгэгдэл
Хамгийн их уншсан