Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

Тээврийн хэрэгслийн яндангаас ялгарах утаанд хяналт тавина

Тээврийн цагдаагийн албанаас “Автотээврийн хэрэгслээс ялгарах бохирдуулах бодисыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолын 1.2, 1.3 дахь заалтуудын хүрээнд хөдөлгөөнд оролцож буй тээврийн хэрэгслийн утааны яндангаас ялгарах агаар бохирдуулах бодис, тортогжилт нь стандартад заасан хэмжээнээс хэтэрч буй эсэхэд хяналт шалгалтын ажлыг эрчимжүүлэн зохион байгуулж байна.

0 Сэтгэгдэл
Хамгийн их уншсан