Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЛИЙН 2020 ОНЫ ЭХНИЙ 6 САРЫН УРЬДЧИЛСАН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗАЛРУУЛГА

2020 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдөр зарласан Монгол Улсын Төлбөрийн тэнцлийн 2020 оны 6 дугаар сарын урьдчилсан гүйцэтгэлд зарим эх сурвалжийн гүйлгээ тусгагдаагүй байсныг залруулан статистик мэдээллийг шинэчилэн зарлаж байна. Нэмэлт залруулга хийгдсэнээр урсгал дансны алдагдал 1.4 сая ам.доллараар, санхүүгийн дансны ашиг 100 сая ам.доллараар тус тус нэмэгдсэн болно. Харин Төлбөрийн тэнцлийн эхний 6 сарын нийт тэнцэл өөрчлөгдөөгүй болно. 

Хүснэгт. Төлбөрийн тэнцлийн 2020 оны эхний 6 сарын урьдчилсан гүйцэтгэл, сая ам.доллараар

 

0 Сэтгэгдэл
Хамгийн их уншсан