Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

ИНФЛЯЦЫН ХҮЛЭЭЛТИЙН ТҮҮВЭР СУДАЛГААНД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА

Монголбанк (Төв банк)-аас ирээдүйд чиглэсэн мөнгөний бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд инфляцын талаарх олон нийтийн хүлээлтийг тодорхойлох зорилгоор “Инфляцын хүлээлтийн түүвэр судалгаа”-г улирал бүр явуулж байна.

Иймд иргэд та бүхнийг уг түүвэр судалгаанд идэвхитэй оролцож, бидний ажилд туслалцаа үзүүлэхийг хүсье. Та энд дарж судалгаанд хамрагдана уу.

Таны мэдээллийг бид зөвхөн статистикийн зорилгоор ашиглах бөгөөд нууцлалыг Монгол Улсын холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу чандлан хадгална.

Судалгаанд оролцогчдоос 40 хүнийг санамсаргүй байдлаар сонгон 30,000 төгрөгийн ном худалдан авах эрхийн бичгээр урамшуулах болно.

 

0 Сэтгэгдэл
Хамгийн их уншсан