Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

 ОУВС: Энэ онд дотоодын эдийн засаг 2.6 хувиар агшина

Энэ онд дотоодын эдийн засаг 2.6 хувиар агшина гэх Монголбанкны таамагтай ойролцоо байна. Оны эхний хагасын гүйцэтгэл тааруу байсан нь төсөөллийг шинэчлэхэд хүргэсэн гэж байсан юм. Инфляцын төсөөллийг энэ онд 4.5 хувь, ирэх онд 6.6 хувьд байна гэж тооцоолсон байна. Энэ нь инфляцыг хоёр нэгж хувийн интервалтайгаар зургаан хувьд барих Монголбанкны зорилттой нийцэж байна.

Харин дэлхийн хэмжээнд эдийн засаг 4.4 хувиар агшихаар байгаа юм. Энэ нь өмнөх төсөөлөл болох 5.2 хувиас бага зэрэг дээрдсэн үзүүлэлт ч гэсэн их хямралаас хойших хамгийн гүн уналт юм. Олон Улсын Валютын Сан хямралын дарамт хөгжлийн түвшнээс хамааран харилцан адилгүй байгааг анхаарууллаа.

Буурай хөгжилтэй орнуудад илүү хүнд туссанаар хамгийн багадаа 100 сая хүн нэн ядуусын эгнээнд шилжихээр байна. Ялангуяа мэргэжлийн ур чадвар доогуур залуус, эмэгтэйчүүдэд, албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдэд илүү хүнд тусна гэжээ. Ингэснээр орлого багатай бүлгийн орлого улам буурч, орлогын тэгш бус байдал нэмэгдэхээр байна.

ОУВС-ийн Ерөнхий эдийн засагч Гита Гопинат
“Хямралын дарамт тэгш бус мэдрэгдэж байна. Хөгжингүй орнуудын нөхцөл БНХАУ-аас бусад хөгжиж буй орнуудынхаас хавьгүй сайн байгаа. Харин улс, орнууд дотроо эмэгтэйчүүд, залуу боловсон хүчин, ур чадвар доогуур ажилчдад илүү хүндээр тусаж байна. Ядуус улам ядуурч, тэгш бус байдал улам нэмэгдэж байна. Салбараар нь авч үзвэл үйлдвэрлэлийн салбар сэргэж байгаа ч үйлчилгээний салбар ард хаягдах хандлага ажиглагдах боллоо” гэж мэдэгдлээ.

 

0 Сэтгэгдэл
Хамгийн их уншсан