Өвөрхангай аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн ээлжит бус  хуралдаан цахимаар болж, Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийг байгуулан, ажиллах журмыг баталлаа.

   Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр Үндэсний зөвлөлийг Ерөнхий сайд, орон нутгийн зөвлөлийг тухайн шатны Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга тэргүүлнэ гэж заасны дагуу зөвлөлийн гишүүд ийн ажиллах журмыг шинэчилсэн юм.

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөл нь гамшгаас урьдчилан сэргийлэхэд төр, хувийн хэвшил болон салбар дундын хамтын ажиллагаа, иргэдийн оролцоог хангах, зөвлөмж гаргах чиг үүрэгтэй ажиллана гэж Өвөрхангай аймгийн Онцгой байдлын газраас мэдээллээ.