Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

Нэхэмжлэлийн хяналтын шалгуурыг ашиглан цахим хяналт хийх талаар сургалт зохион байгуулж байна

ЭМДЕГ нь даатгуулагч төвтэй, шинжлэх ухааны нотолгоонд суурилсан, эмнэлзүйн хувьд үр дүнтэй, эдийн засгийн хувьд үр ашигтай тусламж, үйлчилгээг худалдан авахын зэрэгцээ тусламж, үйлчилгээний чанар, төлбөрийн хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгох, тасралтгүй хөгжүүлэх, бусад улс орны сайн туршлагуудыг судлах, нутагшуулах зорилгыг тавин ажиллаж байна.

Энэ хүрээнд Эрүүл мэндийн байгууллагын эмч, мэргэжилтнүүдэд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх сургалт, мэдээллээр тасралтгүй ханган ажиллаж байгаад бөгөөд ээлжилт сургалтыг өнөөдөр орон нутгийн Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтсийн албан хаагчдад зориулан явуулж байна.

Өнөөдрийн сургалтаар лавалгаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагын даатгуулагчдад үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээний чанарыг ЭМД-ын байгууллагаас хянах харилцааг зохицуулсан “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, төлбөрийн хяналтын журам”-ыг ЭМДҮЗ-ийн 2021 оны 05 дугаар тогтоолоор батлуулж ЭМБ-ын эмч, мэргэжилтнүүдэд хүргэсэн “Нэхэмжлэлийн хяналтын шалгуур”-ыг ашиглан цахим хяналт хийх талаар мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өглөө.

0 Сэтгэгдэл
Хамгийн их уншсан