Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

“ХӨВСГӨЛ ИХ ТАЙГА” ХХК-ТАЙ ХОЛБООТОЙ ЗӨРЧЛИЙГ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭЖЭЭ

НМХГ-ын ХАБХААХХ-ээс “Хөвсгөл их тайга” ХХК зарим нэрийн цайны бүтээгдэхүүний шинжилгээний дүнг засварласан тухай мэдээллийн дагуу СХД-ийн 29-р хороонд байрлах тус компаний агуулах, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийхэд тус компани өөрсдөө шинжилгээний дүнг засварлаагүй байна.

Харин тус компани нь үйлдвэрлэлийн холбогдох дүрэм журам мөрдөөгүй, агуулах стандартын шаардлага хангаагүй, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд холбогдох бүртгэл хөтлөлтийг бүрэн хөтлөөгүй, дотоод хяналт сул зэрэг зөрчил илэрч Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу торгуулийн арга хэмжээ авч барагдууллаа.

Шалгалтын хугацаанд “Хөвсгөл их тайга” ХХК нь түүхий эд болон бэлэн бүтээгдэхүүний агуулахад байгаа бүтээгдэхүүнийг зориулалтын дагуу хурааж эмхлэн, хадгалалтын үеийн температур, харьцангуй чийгшилийн бүртгэл, цай үйлдвэрлэлийн технологийн бүртгэл, агуулахын бүртгэл, буцаан болон татан авалтын бүртгэл хөтлөлтүүдийг журмын дагуу бүртгэх зэргээр үйлдвэрлэлийн бүх үйл ажиллагаанд байгууллагын дотоод хяналтын баг хяналтын тавьж ажиллан зөрчлийг арилгалаа.

0 Сэтгэгдэл
Хамгийн их уншсан