Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн газар ашиглалттай холбоотой үйл ажиллагааг цахимд шижлүүлэх бэлтгэл хангагдлаа

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт аялал жуулчлалын зориулалтаар газар ашиглах эрх авсан иргэн, хуулийн этгээд газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгуулахад 4 байгууллагын 5 газарт хандан хугацаа сунгуулах шийдвэр гаргуулах тухай хүсэлтийг тус тус бүрд нь цаасаар өгдөг байв. Түүнчлэн шийдвэр гаргасны дараа 6 шат, баталгаажуулах хүртэл нийт 13 үе шаттай байсныг цахимд бүрэн шилжүүлэх бэлтгэл хангагдлаа.

Ингэснээр иргэдийн цаг хугацааг хэмнэж, цаасны хэрэглээг бууруулах зэрэг олон давуу талыг бий болгож байгаа юм.

0 Сэтгэгдэл
Хамгийн их уншсан