Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

"Үй цай" сургуульд торгуулийн арга хэмжээ авчээ

Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 15.4. “Хичээлийн жилийн эхлэх, үргэлжлэх, дуусах болон суралцагчдын амралтын хугацааг энэ хуулийн 15.3-т зааснаас бусад нөхцөлд өөрчлөх, хичээлийг түр хугацаагаар хаахыг хориглоно” гэсэн заалт бий. Энэхүү заалтыг зөрчиж 2019-2020 оны хичээлийн жилийн 1 дүгээр улирлын сурагчдын амралтын хугацааг өөрчилсөн  Үй цай сургуулийг зөрчлийн тухай хуулийн 9.2-ийн 2-т  “Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн жилийн эхлэх, үргэлжлэх, дуусах, эсхүл суралцагчдын амралтын хугацааг Бага, дунд боловсролын тухай хуульд зааснаас бусад үндэслэлээр өөрчилсөн, эсхүл хичээлийг түр хугацаагаар хаасан бол хуулийн этгээдийг нэг зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно” гэж заасны дагуу торгуулийн арга хэмжээ авчээ.

2 Сэтгэгдэл
Зөв. засаг захиргаа, ёс зүй ,соёл, харилцаа хандлага гэж мэддэггүй удирдлагатай сургууль
20 жил хууль үйлчлээгүй л сургууль даа
Хамгийн их уншсан
ЭМГЭНЭЛ 2020.07.07