Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

МӨНГӨНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТОЙМ

Монголбанкнаас "Мөнгөний зах зээлийн 1 дүгээр улирлын тойм"-ыг танилцуулж байна. Тус тоймд 2021 оны 1 дүгээр улиралд Төв банкны үнэт цаасны үлдэгдэлд гарсан өөрчлөлт, түүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлс, Засгийн газрын үнэт цаасны үлдэгдэл, банк хоорондын зах зээлд хийгдсэн арилжааны шинжилгээ зэрэг мэдээлэл багтаасан. Мөнгөний зах зээлийн тоон мэдээлэл дээр үндэслэсэн дүн шинжилгээг хүргэх, мэдээллийн тэгш байдлыг сайжруулах, улмаар мөнгөний зах зээлийг хөгжүүлэх чухал хөшүүрэг болох ач холбогдолтой тул цаашид тус тоймыг улирал бүр шинэчлэн танилцуулахаар төлөвлөөд байна.

Мөнгөний зах зээлийн 2021 оны 1 дүгээр улирлын тоймыг эндээс татаж авна уу.

 

0 Сэтгэгдэл
Хамгийн их уншсан