Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

“Эрх зүйн боловсролыг Иргэн бүрт” өдөрлөг болов

Дорноговь аймгийн хууль сахиулах чиг үүргийн байгууллагууд хамтран “Эрх зүйн боловсролыг Иргэн бүрт” өдөрлөгийг зохион байгуулжээ. Аймгийн Прокурорын газар Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, авлигын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор иргэдэд хуулийн анхан шатны зөвлөгөө, мэдээлэл өгч, иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна. Аймгийн Прокурорын газар Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, авлигын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор иргэдэд хуулийн анхан шатны зөвлөгөө, мэдээлэл өгч, иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна.

Харин ерөнхий боловсролын ахлах ангийн сурагчдад гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай ойлголт, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх яриа, сургалт хийж холбогдох гарын авлага боршурыг тараасан байна.

0 Сэтгэгдэл
Хамгийн их уншсан
ЭМГЭНЭЛ 2019.09.16