Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

Нийтийн албанд томилогдох 220 этгээдийн урьдчилсан мэдүүлгийг хянажээ

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 8 дугаар сарын 03-07-нд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 220 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

 

Өнгөрсөн долоо хоногт 164 мэдүүлэг шинээр хүлээн авснаас, хянан шийдвэрлэсэн 220 мэдүүлгээс ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал тогтоогдоогүй 216, хууль журамд заасан үндэслэлээр буцаасан 3, ажлын байрны тодорхойлолт болон хуульд заасан шаардлага хангаагүй, ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болохуйц нөхцөл байдлыг тогтоож 1 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэгт анхааруулсан хариу өгсөн аж.

0 Сэтгэгдэл
Хамгийн их уншсан