Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

Арбидол зэрэг вирусийн эсрэг эмийн үнэд хийх хяналт шалгалтыг эхлүүллээ

Коронавируст цар тахлын эмчилгээний удирдамжид багтсан вирусийн эсрэг эмийн зах зээл дэх үнэ-д хяналт, шалгалт хийх юм. Уг шалгалтыг Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар болон ШӨХТГ-ын хамтарсан ажлын хэсэг вирусийн эсрэг эмийн ширхгийн болон багцын үнэд хяналт, шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлүүдэд арга хэмжээ авч ажиллах юм.

Мөн Ковид-19 халдварын үед яаралтай горимоор импортлох нэг удаагийн зөвшөөрөлтэй бусад эмийн үнийг олон нийтэд ил тод мэдээлэх болно.

1 Сэтгэгдэл
ийм үед төр засгаас шаардлагатай эмнүүдийн үнийг хатуу тогтоох хэрэгтэй шүү дээ
Хамгийн их уншсан